COVID-19 uvelike je promijenio način funkcioniranja velikog broja ljudi. Državni ”lockdowni”, financijska nesigurnost, restrikcije u mogućnostima provođenja slobodnog vremena i generalna socijalna izolacija drastične su promjene koje moraju imati učinak i na potrošačke navike.

Jedna od prvih posljedica COVID-19 krize bila je zatvaranje granica, stoga je bilo za očekivati kako će pasti tendencija putovanja, međutim i dalje 67% ljudi planira putovati za praznike, a gotovo polovina na iste udaljenosti kao prije. Ono što se promijenilo kod načina putovanja su načini prijevoza, gdje je najviše u padu javni prijevoz, dok su u porastu putovanja automobilima (29%), biciklima (27%), a 40% ljudi češće i pješači. Kad je riječ o utjecaju na OOH medije, nekad izrazito atraktivne oglasne površine u sredstvima javnog prijevoza trenutno je poželjno zamijeniti OOH medijima koji su dostupni uz glavne prometnice, ali i još važnije, u najfrekventnijim pješačkim zonama.

Kad je riječ o samim navikama kupovanja, dogodio se očekivan porast preferencija za dostavama i kupovanja u trgovinama s adekvatnim sigurnosnim mjerama, ali zanimljivo je da je COVID-19 doveo do isprobavanja novih brendova od strane kupaca, pa 43% kupaca isprobava nove brendove, a 12% ih je u potpunosti prešlo na neki novi brend. U ovakvim uvjetima promjena u lojalnosti i veće angažiranosti kupaca oko proizvoda koje uzimaju, brand awareness kampanje mogu potaknuti velik broj ljudi na isprobavanje novog proizvoda, a dobra je vjerojatnost da se može steći i lojalni kupac.

Bliže nam se i prvi blagdani u ozračju COVID-a, te se s pravom postavljalo pitanje što s obzirom na nove uvjete očekivati po pitanju potrošnje, ako znamo da je riječ o periodu najveće potrošnje u godini koji počinje s Black Friday-om, a završava s početkom nove godine. Unatoč svemu, entuzijazam za blagdane ostao je visok te 68% kupaca namjerava potrošiti više ili jednako na hranu, a 62% na poklone kao i prošle godine, stoga se još jednom očekuje period visoke potrošnje. To se može objasniti time da su se smanjile mogućnosti trošenja na drugim mjestima, pa unatoč možda nesigurnijoj financijskoj situaciji, blagdani predstavljaju neizostavan period opuštanja na kojem neće biti štednje za većinu ljudi.

Kako se u sve ove promjene uklapa OOH oglašavanje? COVID-19 doveo je do već tendencije provođenja vremena vani, odnosno na zraku, pa tako 69% ljudi sada više cijeni vanjsku okolinu, 40% više pješači, 71% iskazuje interes za šetnje po kvartu i gradu, a 58% za provođenje vremena u parkovima. Osim toga, i u ugostiteljskim područjima poput centara gradova očekuje se veći broj ljudi na terasama zbog sigurnosnih mjera, stoga će OOH mediji, posebice oni na pješačkim lokacijama poput hodajućih reklama, biti izloženiji većem broju ljudi nego ikad prije. Osim većeg dosega, pokazuje se kako se OOH uočava čak 45% više nego prije pandemije, a prolaznici ga smatraju korisnim za mnoštvo potreba, poput informiranja o posebnim ponudama, educiranja o nečem novom, obavijesti o radnom vremenu, novim otvorenjima ili mjerama, a vidjeti oglas omiljene prodavaonice ili mjesta može im donijeti emocionalnu ugodu jer postanu sigurni da su i dalje