Otvorenja

Neka svi znaju za Vašu novu poslovnicu!

Ciljana skupina

Ciljajte isključivo populaciju koja živi ili prolazi u blizini poslovnice. Iskoristite mogućnost interakcije promotora i oglašavajte lokalno. Uštedite na budžetu i budite sigurni da je to Vaša ciljana skupina.

Lokacije

Neovisno o lokaciji novootvorene poslovnice, hodajuće reklame su dostupne na svakoj lokaciji.

Uočljivost

Iskoristite i do 800% veću uočljivost u odnosu na ostale medije i u vrlo kratkome vremenu potaknite visok stupanj konverzije.

Istaknite popuste

Istaknite popuste povodom otvorenja i dodatno potaknite interakciju.

Interakcija

Uz dijeljenje letaka, iskoristite mogućnost interakcije putem educiranih promotora.
Ispričajte svoju priču u potpunosti.

Popusti povodom otvorenja

Aktivirajte kampanju za otvorenje poslovnice koja će imati dodatne efekte za visoku stopu konverzija. Uz popuste, moguće je istaknuti i ostale pogodnosti ili događanja u poslovnici povodom otvorenja, poput ponude hrane i pića za kupce ili nagradne igre.

Uspješna otvorenja

Provjerite nekoliko uspješnih otvorenja!