Otvorenja

Neka svi znaju za Vašu novu poslovnicu!

Ciljana skupina

Ciljajte isključivo populaciju koja živi ili prolazi u blizini poslovnice. Iskoristite mogućnost interakcije promotora i oglašavajte lokalno. Uštedite na budžetu i budite sigurni da je to Vaša ciljana skupina.

Lokacije

Neovisno o lokaciji novootvorene poslovnice, hodajuće reklame su dostupne na svakoj lokaciji.

Uočljivost

Iskoristite i do 800% veću uočljivost u odnosu na ostale medije i u vrlo kratkome vremenu potaknite visok stupanj konverzije.

Istaknite popuste

Istaknite popuste povodom otvorenja i dodatno potaknite interakciju.

Interakcija

Uz dijeljenje letaka, iskoristite mogućnost interakcije putem educiranih promotora.
Ispričajte svoju priču u potpunosti.

Ljeto

U ljetnome periodu posebno iskoristite visok stupanj prolaznika za otvorenje poslovnice. Nakon kiše dolazi sunce, zato već sada pripremiti svoj plan otvorenja.

Ljeto 2020

Popusti povodom otvorenja

Aktivirajte kampanju za otvorenje poslovnice koja će imati dodatne efekte za visoku stopu konverzija. Uz popuste, moguće je istaknuti i ostale pogodnosti ili događanja u poslovnici povodom otvorenja, poput ponude hrane i pića za kupce ili nagradne igre.

Uspješna otvorenja

Provjerite nekoliko uspješnih otvorenja!

Zakupite uz 15% popusta.

Pripremite već sada teren za otvorenje poslovnice.

Popust vrijedi u slučaju izvršenog zakupa do 30.4.2020. za period aktivacije između 15.6. i 1.9.2020. godine.