Ljudski resursi

Pronađite idealne kandidate!

Baza kandidata – cijeli grad

Potraga za ljudskim resursima putem Hodajućih reklama idealan je način za dolaženje do pojedinaca koji ne traže aktivno zaposlenje, ali bi mogli biti idealni kandidati. Kampanja može biti usmjerena na određeno radno mjesto, aplikaciju za zapošljavanje, ili imati svrhu employer brandinga

Interaktivnost

Promotori mogu biti u potpunosti educirani o detaljima radnog mjesta.

Uočljivost

Zbog izrazite vidljivosti reklame u kontakt s promotorima dolaze samo prolaznici uistinu zainteresirani za ponudu.

Izravni podaci

Korištenjem tableta izravno prikupite podatke potencijalnih kandidata na terenu.

Ciljana publika

Ako za određeno radno mjesto tražite određene skupine poput studenata, oglašavajte svoje radno mjesto na lokacijama relevantnim za Vašu ciljanu publiku.

Interakcija

Iskoristite brojne prednosti potpuno educiranih promotora i u potpunosti iskomunicirajte detalje svoje ponude.

Želite se istaknuti?

Iskoristite naše višegodišnje iskustvo i poznavanje medija kako bi se Vaš oglas što više istaknuo prilikom kampanje. Uz naš kreativni odjel, upotpunite Hodajuće reklame digitalnom kampanjom i postignite maksimalan učinak.

Kreativne usluge

Sajmovi

Budite prisutni na različitim sajmovima i izravno pristupite svojoj ciljanoj publici.