Retail akcije

Privucite prolaznike u svoje trgovine nezaobilaznim akcijama!

Ciljana skupina

Oglašavajte u krugu poslovnice u kojoj je akcija, ili na najfrekventnijim lokacijama ako je riječ o lancu ili webshopu.

Lokacije

Pokrivamo najfrekventnije lokacije i mikrolokacije, ovisno o Vašim potrebama.

Uočljivost

Iskoristite i do 800% veću uočljivost u odnosu na ostale medije i u vrlo kratkome vremenu potaknite visok stupanj konverzije.

Podjela letaka

Promotivne akcije možete istaknuti i na letcima ili vocuherima.

Kratkotrajne akcije

Hodajuće reklame posebice su pogodne za reklamiranje kratkotrajnih akcija poput Crnog petka, popusta za Božić, Uskrs, Dan žena i za slične jednokratne događaje, jer u kratkom roku mogu doseći izrazito visok broj ljudi.

Interakcija

Interaktivnost koju pružaju naši promotori idealna je za komuniciranje detalja akcija ili za usmjeravanje prolaznika prema najbližoj poslovnici.

Sezonske akcije

Osim krakotrajnih akcija, iskoristite i mogućnost promoviranja sezonskih akcija tijekom dužeg perioda. Aktivirajte kampanju istovremeno u više gradova kako bi postigli najveći učinak.

Katalozi i naljepnice

Osim akcija na proizvode, hodajuće reklame možete koristiti i za promoviranje bodovnih kartica, nagradnih igara, posebnih linija proizvoda ili promotivnih akcija u obliku skupljanja naljepnica u zamjenu za nagrade. Mogućnosti su beskonačne, a medij se izvrsno prilagođava svim Vašim potrebama.