HODAJTE MUDRO

Samo ono što trebate. Budget paketi od 3.000,00 kn.

ZAGREB

x1 hodajuća reklama / 7 dana / centar Zagreba

  • x1 ELECTRIC hodajuća reklama

  • 16-20 h

  • RUTA: Zagreb – centar

  • Dijeljenje letaka

  • Tisak materijala

  • Edukacija promotora