Ekskluzivne lokacije

Budite gdje drugi nisu

Hodajuće reklame prisutne su tamo gdje drugi OOH mediji često ne mogu biti, ili mogu biti tek u smanjenom opsegu. Riječ je naravno o starim gradskim jezgrama, festivalima, plažama i sličnim atraktivnim lokacijama koje privlače izrazito mnogo prolaznika ili posjetitelja te su sto