Gradnja i materijali

Ciljana skupina

Prednost oglašavanja putem Hodajućih reklama je mogućnost oglašavanja na najfrekventnijim lokacijama u gradu, u krugu poslovnice ili u manjim lokalnim sredinama, ovisno o potrebama. Hodajuće reklame idealne su za sve tipove kampanja.