Javne ustanove

Ekskluzivne lokacije

S obzirom na obično široku rasprostranjenost usluga javnih ustanova i institucija koja se ne može svesti na određenu demografsku skupinu, Hodajuće reklame su idealan medij oglašavanja zbog mogućnosti ulaženja u područja s visokom frekventnosti prolaznika

Usluge

Oglašavajte nove usluge ili e-usluge svojim građanima.

Događanja

Osigurajte visok odaziv na različita događanja, predavanja ili humanitarne akcije.

Svijest javnosti

Aktivirajte kampanju na najfrekventnijim lokacijama i podignite u javnosti svijest o Vašoj instituciji,

Lokalno

Osim najfrekventnijih lokacija, pružamo i mogućnost lokalnog oglašavanja za javne ustanove na lokalnoj razini. Nijedno mjesto nije premaleno ni preudaljeno za nas, a uz podružnice u svim krajevima Hrvatske u kratkom roku izlazimo na teren u bilo koje mjesto.

Lokalno

Događanja

Budite prisutni i na različitim događanjima i sajmovima relevantnim za Vašu instituciju i na taj način brzo i jednostavno pristupite visokom broju posjetitelja koji spadaju u Vašu ciljanu skupinu.

Ljeto 2020

Ljeto je idealno vrijeme za povezivanje sa zajednicom, a povećan broj ljudi na ulicama i ulaženje na najfrekventnije lokacije osigurat će visoku vidljivost u periodu kad su ljudi većinom izvan svojih domova.

Ljeto 2020

Zakupite uz 15% popusta.

Popust vrijedi u slučaju izvršenog zakupa do 30.4.2020. za period aktivacije između 15.6. i 1.9.2020. godine.