Kreativni servisi

Kreativna rješenja koja se pamte.

Više od oglašavanja.

Hodajuće reklame su puno više od oglašavanja. Mi smo kreativna agencija s naglaskom na rezultate. Istražujemo, analiziramo i kreativno rješavamo probleme i pomažemo u izgradnji poslovanja. Volimo dizajnirati i komunicirati rješenja koja ostaju u sjećanju i donose mjerljive rezultate.

Kreativne usluge

Branding
Vizualni identitet, logotip
Grafički dizajn
Copywriting