Kućni ljubimci

Ciljana skupina

Oglašavajte svoje proizvode ili usluge na Jarunu, Bundeku ili u brojnim psećim parkovima diljem Hrvatske, gdje ćete zasigurno biti viđeni od strane Vaše ciljne skupine.

Otvorenja

Oglašavajte otvaranje nove poslovnice bez obzira na lokaciju i privucite obližnje kupce.

Otvorenja

Rođendani

Obilježite rođendane Vaših poslovnica ili Vašeg lanca i u kratkom roku privucite široku publiku.

Rođendani

Retail akcije

Privucite pažnju prolaznika istaknutim akcijama. Oglašavajte kratkotrajne ili sezonske akcije na optimalnim lokacijama.

Retail akcije

Brand awareness

Najfrekventnije lokacije ili lokacije namijenjene vlasnicima kućnih ljubimaca idealne su i za brand awareness kampanje. Osigurajte visoku vidljivost Vašeg brenda oglašavanjem na idealnim lokacijama.

Brand awareness

Događanja

Hodajuće reklame dostupne su na događanjima različitih tematika, što uključuje i sajmove kućnih ljubimaca, gdje u kratkom roku možete zahvatiti široku publiku s interesom za kućne ljubimce.

Ljeto 2020

Iskoristite velik broj turista koji dolaze na odmor sa svojim kućnim ljubimcima kako bi promovirali svoje usluge i proizvode. Oglašavajte na najfrekventnijim lokacijama u svim gradovima i na psećim plažama diljem Jadrana i osigurajte visoku vidljivost.

Ljeto 2020

Zakupite uz 15% popusta.

Popust vrijedi u slučaju izvršenog zakupa do 30.4.2020. za period aktivacije između 15.6. i 1.9.2020. godine.