LokacijeGradovi – Dubrovnik

Dubrovnik

Premium ruta u Dubrovniku koja garantira izuzetno visok broj impresija i sjajnu target skupinu.

7 dana

21.600,00 HRK

14 dana

40.800,00 HRK

30 dana

79.200,00 HRK

U sve cijene je uključeno:

x2 hodajuće reklame
4 h trajanje po danu
podjela uzoraka
koordinator
lokacijske dozvole
transport uzoraka
video highlightsi
foto dokaznice