LokacijeGradovi – Makarska

Makarska

Premium ruta u Makarskoj koja garantira visok broj impresija.

7 dana

8.625,00 HRK

14 dana

14.950,00 HRK

30 dana

28.600,00 HRK

U sve cijene je uključeno:

x2 hodajuće reklame
4 h trajanje po danu
podjela uzoraka
koordinator
lokacijske dozvole
transport uzoraka
video highlightsi
foto dokaznice

Dolasci lipanj-rujan: 222.000