LokacijeGradovi – Pula

Pula

Najfrekventnija premium ruta u Puli s vrlo visokim brojem prolaznika.

7 dana

16.500,00 HRK

14 dana

31.900,00 HRK

30 dana

63.800,00 HRK

U sve cijene je uključeno:

x2 hodajuće reklame
4 h trajanje po danu
podjela uzoraka
koordinator
lokacijske dozvole
transport uzoraka
video highlightsi
foto dokaznice

Dolasci lipanj-rujan: 343.000