LokacijeGradovi – Rijeka

Rijeka

Najprometnija ruta u Rijeci. Preko 50.000 prolaznika dnevno.

7 dana

16.000,00 HRK

14 dana

30.000,00 HRK

30 dana

55.000,00 HRK

U sve cijene je uključeno:

x2 hodajuće reklame
4 h trajanje po danu
podjela uzoraka
koordinator
lokacijske dozvole
transport uzoraka
video highlightsi
foto dokaznice

Dolasci lipanj-rujan: 95.000