LokacijeGradovi – Rovinj

Rovinj

Ostvarite visok broj impresija u premium zoni u Rovinju.

7 dana

16.000,00 HRK

14 dana

30.000,00 HRK

30 dana

55.000,00 HRK

U sve cijene je uključeno:

x2 hodajuće reklame
4 h trajanje po danu
podjela uzoraka
koordinator
lokacijske dozvole
transport uzoraka
video highlightsi
foto dokaznice

Dolasci lipanj-rujan: 500.000