LokacijeGradovi – Zadar

Zadar

Najatraktivnija premium ruta u Zadru. Postignite visoku vidljivost.

7 dana

14.950,00 HRK

14 dana

27.600,00 HRK

30 dana

54.050,00 HRK

U sve cijene je uključeno:

x2 hodajuće reklame
4 h trajanje po danu
podjela uzoraka
koordinator
lokacijske dozvole
transport uzoraka
video highlightsi
foto dokaznice

Dolasci lipanj-rujan: 394.000