LokacijeGradovi – Zagreb

Zagreb

Najatraktivnija ruta u Zagrebu.
Broj prolaznika doseže i preko 250.000 dnevno.

7 dana

14.950,00 HRK

14 dana

27.600,00 HRK

30 dana

54.050,00 HRK

U sve cijene je uključeno:

x2 hodajuće reklame
4 h trajanje po danu
podjela uzoraka
koordinator
lokacijske dozvole
transport uzoraka
video highlightsi
foto dokaznice

Dolasci lipanj-rujan: 265.000