LokacijePlažeDalmacijaKolovare

Kolovare

Najpoznatija zadarska gradska plaža s neizostavnim bazenom smještena samo 500 metara od centra grada.

Zadar

7 dana

14.000,00 kN + PDV

14 dana

27.000,00 KN + PDV

30 dana

53.000,00 KN + PDV

U sve cijene je uključeno:

x2 hodajuće reklame
4 h trajanje po danu
podjela uzoraka
koordinator
lokacijske dozvole
transport uzoraka
video highlightsi
foto dokaznice