LokacijePlažeDalmacijaKraljičina plaža

Kraljičina plaža

Kraljičina plaža duga je gotovo 2 kilometra, a ima kapacitet za 10000 kupača zbog čega pruža izrazito visok broj impresija.

Nin

7 dana

14.000,00 KN + PDV

14 dana

27.000,00 KN + PDV

30 dana

53.000,00 KN + PDV

U sve cijene je uključeno:

x2 hodajuće reklame
4 h trajanje po danu
podjela uzoraka
koordinator
lokacijske dozvole
transport uzoraka
video highlightsi
foto dokaznice