LokacijePlažeDalmacijaPunta Rata

Punta Rata

Ova plaža jedan je od simbola čarobne makarske rivijere zbog predivne tirkizne boje mora i moćnog kamena nazvanog Brela.

Brela

7 dana

14.000,00 kN + PDV

14 dana

27.000,00 KN + PDV

30 dana

53.000,00 KN + PDV

U sve cijene je uključeno:

x2 hodajuće reklame
4 h trajanje po danu
podjela uzoraka
koordinator
lokacijske dozvole
transport uzoraka
video highlightsi
foto dokaznice