LokacijeOdmorištaKozjak

Kozjak

Odmorište Kozjak smješteno je u neposrednoj blizini Splita što ga ljeti čini izrazito frekventnim.

7 dana

14.000,00 HRK

14 dana

26.000,00 HRK

30 dana

49.000,00 HRK