LokacijeOtociSupetar

Supetar, Brač

Supetar je jedno od najposjećenijih turističkih središta na otoku Braču

7 dana

13.000,00HRK

14 dana

24.000,00 HRK

30 dana

46.000,00 HRK

U sve cijene je uključeno:

x2 hodajuće reklame
4 h trajanje po danu
podjela uzoraka
koordinator
lokacijske dozvole
transport uzoraka
video highlightsi
foto dokaznice