LokacijeSlovenijaLjubljana

Ljubljana

Glavni i najveći grad u Sloveniji. Trgovi i mostovi u Ljubljani omiljene su pješačke lokacije s izrazito visokom frekvencijom prolaznika.

RUTA: Prešernov trg – Tromostovje – Krekov trg

7 dana

14.000,00 kN + PDV

14 dana

27.000,00 KN + PDV

30 dana

53.000,00 KN + PDV

U sve cijene je uključeno:

x2 hodajuće reklame
4 h trajanje po danu
podjela uzoraka
koordinator
lokacijske dozvole
transport uzoraka
video highlightsi
foto dokaznice