Lokalni izbori 2021

Oglašavajte pametno

24%

Porast povjerenja prilikom političkih kampanja ako se barem 15% budžeta ulaže u vanjsko oglašavanje.

Probijte se kroz medijsku buku

Oglašavajte za moderne birače koji blokiraju oglase na društvenim mrežama i prebacuju program za vrijeme reklame – zahvatite birače izvan domova i osigurajte visoku vidljivost