Međunarodno

Aktivirajte kampanju u više država istovremeno!

Četiri tržišta

S obzirom na dostupnost Hodajućih reklama u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i Austriji, moguće je provesti i velike međunarodne marketinške kampanje u više država istovremeno ili se fokusirati samo na određeno strano tržište.

Ekskluzivne lokacije

U svim državama osigurana je mogućnost promocija na najfrekventnijim lokacijama.

Cijeli teritorij

Osim najfrekventnijih lokacija, u svim navedenim državama pokrivamo cijeli teritorij.

Neograničen opseg

Uz asortiman od 500 hodajućih reklama, nema granica za opseg Vaše velike međunarodne kampanje.

Idealno za:

Brand awareness

Ovakva vrsta oglašavanja pogodna je za sve brendove koji posluju u svim navedenim državama, a ekskluzivne lokacije u svim državama osiguravaju visoku vidljivost ključnu za brand awareness kampanje.

Brand awareness

Festivali i događanja

Međunarodno oglašavanje idealno je za velike festivale koji namjeravaju privući široku publiku u velikom broju. Ekskluzivne lokacije u svim državama osiguravaju visoku vidljivost i stupanj konverzije.

Festivali i događanja

Ljeto 2020

Ponuda međunarodnog oglašavanja idealna je i za promoviranje turističkih sadržaja, a istovremenim oglašavanjem u Zagrebu, Sloveniji i Austriji, zasigurno ćete privući brojne posjetitelje u Vaše mjesto ili objekt ili na Vaš događaj. Pogledajte i ostatak ponude ljetnog oglašavanja unutar Hrvatske na sljedećoj poveznici.

Ljeto 2020

Zakupite uz 15% popusta.

Velike međunarodne kampanje zahtijevaju planiranje unaprijed. Zakupite već sad i ostvarite popust.

Popust vrijedi u slučaju izvršenog zakupa do 30.4.2020. za period aktivacije između 15.6. i 1.9.2020. godine.