Međunarodno

Aktivirajte kampanju u više država istovremeno!

Četiri tržišta

S obzirom na dostupnost Hodajućih reklama u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i Austriji, moguće je provesti i velike međunarodne marketinške kampanje u više država istovremeno ili se fokusirati samo na određeno strano tržište.