Moda, odjeća i obuća

Ciljana skupina

Prednost oglašavanja putem Hodajućih reklama je mogućnost oglašavanja na najfrekventnijim lokacijama u gradu, u krugu poslovnice ili u manjim lokalnim sredinama, ovisno o potrebama. Hodajuće reklame idealne su za sve tipove kampanja.

Otvorenja

Oglašavajte otvaranje nove poslovnice bez obzira na lokaciju i privucite obližnje kupce.

Otvorenja

Rođendani

Obilježite rođendane Vaših poslovnica ili Vašeg lanca i u kratkom roku privucite široku publiku.

Rođendani

Retail akcije

Privucite pažnju prolaznika istaknutim akcijama. Oglašavajte kratkotrajne ili sezonske akcije na optimalnim lokacijama.

Retail akcije

Brand awareness

Budite prisutni u najvećim hrvatskim gradovima istovremeno, na najfrekventnijim lokacijama u tim gradovima i osigurajte maksimalnu vidljivost nužnu za brand awareness kampanje.

Brand awareness

Ljudski resursi

S obzirom na povećanje potrebe za radnicima u određenim periodima godine poput sezone, Hodajuće reklame možete iskoristiti i za brzo i učinkovito traženje radne snage

Ljudski resursi

Ljeto 2020

Ljeto je idealno vrijeme za oglašavanje modnih artikala. Povećan broj ljudi na ulicama, naročito turista veće platežne moći, a uz to potreba za laganim odjevnim predmetima, idealan su oglašivački moment. Iskoristite prednosti oglašavanja na najatraktivnijim turističkim lokacijama ovog ljeta.

Ljeto 2020

Zakupite uz 15% popusta.

Popust vrijedi u slučaju izvršenog zakupa do 30.4.2020. za period aktivacije između 15.6. i 1.9.2020. godine.