Hodajuće reklame dostupne su na području cijele Hrvatske, a kontinuirano razvijamo infrastrukturu kako bi omogućili najpovoljnije cijene oglašavanja bez obzira na lokaciju.

Za razgranate lance i nacionalne brendove, lokalno oglašavanje može biti presudno za fokusirano povećanje prodaje, a dosadašnja istraživanja pokazuju kako oglašavanje s lokalno prilagođenom porukom može povećati prodaju za 8% dok poslovnice u neposrednoj blizini OOH oglašavanja bilježe porast prodaje od 11%.

U Hodajućim reklamama našu mrežu podružnica nedavno smo proširili na 16 gradova: Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, Pula, Poreč, Šibenik, Dubrovnik, Makarska, Gospić, Karlovac, Sisak, Varaždin, Bjelovar i Slavonski Brod. Stoga za sve navedene gradove vrijedi ista cijena oglašavanja bez dodatne naknade za putne troškove! Sada možete oglašavati na području cijele Hrvatske u jednom kliku, lakše i povoljnije nego ikad. Razgranata mreža podružnica dovela je i do smanjenja troškova izlazaka u manje lokalne sredine u blizini podružnica stoga je sad povoljnije nego ikad oglašavati putem Hodajućih reklama u kolikom god opsegu je potrebno.