Bipa je jedan od najvećih drogerijskih lanaca u Hrvatskoj s poslovnicama diljem Hrvatske. Nedavno su otvorili najnoviju poslovnicu u Dubrovniku, prvu u tom gradu, pri čemu su Hodajuće reklame bile sastavni dio otvorenja.

Na temelju uspješne suradnje, Hodajuće reklame odabrane su i kao jedan od primarnih medija za promociju nove akcije pod sloganom ”Na vrhu tvog popisa po niskoj cijeni”. U akciji je sudjelovala ukupno 21 poslovnica Bipe u čak 11 gradova, od Makarske do Našica, uključujući i Split, Rijeku, Karlovac, Sisak, Zagreb, Bjelovar, Ivanić Grad i Slatinu.

Hodajuće reklame prepoznate su kao izrazito fleksibilan medij koji omogućuje izravnu interakciju te je za svaku poslovnicu podijeljeno 1000 letaka kroz intenzivnu kratkotrajnu akciju.

Na ovaj način, Bipa je jednostavno na jednom mjestu dobila veliku i učinkovitu nacionalnu kampanju u potpunosti prilagođenu lokacijama poslovnicama, što je najviše do izražaja došlo u Zagrebu gdje je sudjelovalo čak 7 različitih poslovnica te je promocija provedena u potpunosti lokalizirano prema kvartovima.