Dekra, agencija specijalizirana za područje ljudskih potencijala, odlučila je iskoristiti potencijal hodajućih reklama i mogućnost interakcije.

Naime, prolaznici koji su bili zainteresirani za novi posao, ostavljali su svoje podatke pomoću tablet računala.

Time im je bilo omogućeno da kada se pojavi posao po njihovim preferencijama, prolaznici dobiju obavijest o novom poslu na svom mobilnom telefonu (sms, whatsapp ili viber).

S obzirom na to da u posljednje vrijeme potražnja za zaposlenicima rapidno raste i da je potrebno u resoru ljudskih potencijala ulagati ogromne napore, hodajuće reklame su izvrstan mediji kojim je moguće na efektivan način iskoristit oglašavanje u resoru ljudskih potencijala.