Donosimo kratki pregled novih kampanja!

HT

Hrvatski Telekom je ovih dana preselio svoje sjedište u Radničku cestu 21. Kako je u isto vrijeme otvorio i poslovnicu na istoj adresi, bilo je sasvim jasno da susjedi i svi koji prolaze moraju znati za novu poslovnicu i akciju!

Slatinska banka

Slatinska banka je odlučila iskoristiti ovakav tip medija i iskomunicirati akciju na online gotovinske kredite. Kampanja se odvijala u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. Praćenjem dana kada je kampanja bila aktivna i web analitike posjeta, klijent je zaključio da postoje visoki rezultati posjeta upravo na dane kada su hodajuće reklame bile aktivne.

CCC

Ovih dana bili smo dio promocije novootvorenog kralja obuće u Arena Parku. Sjajne i pozitivne reakcije prolaznika su potvrda da je hodajuće reklame jednostavno nemoguće ne uočiti.

Studenac

Jedan od vodećih maloprodajnih lanaca ovih dana aktivno komunicira svoju Cool karticu s kojom korisnici ostvaruje velike popuste na prodajnim mjestima Studenca. Kampanja se odvijala na području Splita i Dubrovnika.

Poli

Poli je iskoristio mediji hodajućih reklama za najavu eventa “Ludi za poli” koji su se održavali u shopping centrima u Zagrebu i Splitu. Time su se roditelji s djecom potaknuli na dolazak u vrijeme kada je održavana igra.

Links

Akcije i popuste je uvijek najlakše najaviti putem hodajućih reklama. Upravo za tu strategiju se odlučio Links u Varaždinu gdje je komunicirao “Happy day” za koji su najavljeni visoki popusti na određene proizvode.

Pevec

Pevec je prepoznao mediji hodajućih reklama koji koristi za svoje stalne kampanje najava popusta i otvorenja poslovnica. Tako je iskoristio nedavno otvorenje svoje poslovnice u Makarskoj. Makarska kao manja sredina je reagirala odlično na mediji koji su neki po prvi puta vidjeli u gradu!