Otvorenjem nove poslovnice na Škurinjama, Kaufland je krenuo u potragu za radnicima koji bi popunili novootvorena radna mjesta.

Kako bi se zahvatila populacija potencijalnih kandidata koji stanuju u okrugu nove poslovnice čime je njihov interes vjerojatno izraženiji, a koji ujedno možda nisu aktivno u potrazi za novim radnim mjestom, aktivirana je kampanja putem Hodajućih reklama u kvartu Škurinje.

Hodajuće reklame pokazale su se idealnim izborom za ljudske resurse zbog mogućnosti predstavljanja dostupnih pozicija i podjele letaka s kontakt informacijama i načinima prijave. Ostvarena je izvrsna komunikacija s potencijalnim kandidatima uz visoku količinu podijeljenih letaka.