Kako proslaviti rođednan prodajnog centra, a da svi pričaju o tome? Electric Serija.

Pevec je proslavio rođendan prodajnog centra Slavonski Brod i za tu prigodu je morao pronaći adekvatno rješenje za oglašavanje popusta povodom rođendana.

Naravno, nije trebalo puno dvojbe kako su u pravo hodajuće reklame izvrstan mediji za takve prigode. Pevec se odlučio na Electric Seriju koja im je donijela veće površine pokrivenosti u kraćem vremenu i time je i sami reach porastao.