Slatinska banka je banka s 15 poslovnica, većinom u Slavoniji i s nekoliko poslovnica u Rijeci i Zagrebu. Tijekom 2018. godine, napravljen je pozitivan zaokret u poslovanju banke, a u proljeće nakon lansiranja nove web stranice, stvorili su se preduvjeti i za on-line komunikaciju s klijentima. Paralelno s tim, banka prilagođava svoju ponudu.

“Kada smo krenuli u akciju gotovinskih kredita naša ponuda je tada bila najpovoljnija na tržištu i trebali smo brzu reakciju i jaku vidljivost jer je kampanja trajala svega 2 tjedna.”

Slatinska banka hodajuće reklame

Banka je za akciju gotovinskih kredita trebala izuzetno brzu realizaciju oglašavanja koja će brzo potaknuti vidljivost. U svome oglašavanju koristili su više kanala – jumbo plakate po Slavoniji i digitalne kanale. Za gradove Zagreb, Osijek i Rijeku kao urbana središta, odlučili su ići s kampanjom hodajućih reklama.

“Hodajuće reklame su nudile drugačiju promidžbu, gotovo kontakt s potrošačem i imali drugačiji pristup što i mi nastojimo istaknuti.”

Hodajuće reklame Slatinska banka

Kampanja je prošla vrlo uspješno, posebno u Zagrebu i Rijeci što potvrđuju i sami rezultati iz banke u broju direktnih dolazaka na web stranice.

“Hodajuće reklame izazivaju pažnju i zainteresiraju potencijalne korisnike za ono što se promovira. To se pokazalo i na rezultatima. Posebice za Zagreb i Rijeku gdje smo imali 100% povećan broj direktnih dolazaka na web stranicu za vrijeme kampanje, a značajan je udio i u realizaciji proizvoda.”

Iz banke najavljuju nove suradnje zahvaljujući pozitivnim rezultatima, ali posebno su spomenuli vibracije koje širi ekipa hodajućih reklama.

“Ono što bih istakla kao posebno u ovoj suradnji jesu dobre vibracije koje šire Tino i Ante i vidljivo ih prenose na okolinu. Uglavnom, jako dobra suradnja. „Razlika je u pristupu.“

Danijela Maravić za Slatinsku banku