Trgovački lanac Tommy odlučio je početak sezone mandarina obilježiti na poseban način!

Promotori su na najfrekventnijim zonama u Zadru dijelili mandarine.

Tu su također bila uključena i neka raskrižja, pa su i sami vozači automobila dok su čekali zeleno na semaforu dobili svoje mandarine.

Promotori su također dijelili i letke s kojima se ostvario određeni popust u dućanima Tommy.

U kampanji su se kombinirale Classic i Electric serija hodajućih reklama, čime je potencijalna vidljivost još dodatno povećana.