U suradnji s vodećim trgovačkim lancom Konzumom, pokrenuta je kampanja “Zdravoljupci 2”!

Zdravoljupci su se vratili u Konzum i u izboru medija za vanjsko oglašavanje, izbor je pao na hodajuće reklame.

“Hodajuće reklame pružaju izvanredan efekt uočljivosti i lokacijske dostupnosti, a osim toga u ovoj kampanji će to biti vrlo zanimljivo i našoj primarnoj ciljanoj skupini!”, istaknuo je Matija Posavec iz Konzuma.

Ova kampanja ima cilj promjene prehrambenih navika najmlađih i zbog toga smo posebno sretni.

Kampanja će se odvijati primarno u Zagrebu na najfrekvetnijim lokacijama u idućih nekoliko tjedana.