Opg Petrović

Dizajn ambalaže

Opg Petrović je poznat uzgoju nekoliko konvencionalnih kultura, ali i buče. Jedan od najpopularnijih proizvoda su bučine koštice. Potrebno je bilo napraviti ispravnu vizualnu komunikaciju kroz etiketu proizvoda.