Kampanja po mjeri

Targetirajte jednu od najatraktivnijih ciljanih skupina na prilagođenim mikrolokacijama
brzo i jednostavno uz Hodajuće reklame.

Kretanjem u blizini studentskih centara, menzi i fakulteta targetirate izravno studente u velikom broju.