Prehrambena industrija

Brand Awareness

Prednost oglašavanja putem Hodajućih reklama je mogućnost oglašavanja na najfrekventnijim lokacijama u gradu, što osigurava visoku vidljivost nužnu za brand awareness kampanje.

Brand awareness

Otvorenja

Oglašavajte otvaranje nove poslovnice bez obzira na lokaciju i privucite obližnje kupce.

Otvorenja

Rođendani

Obilježite rođendane Vaših poslovnica ili Vašeg lanca i u kratkom roku privucite široku publiku.

Rođendani

Retail akcije

Privucite pažnju prolaznika istaknutim akcijama. Oglašavajte kratkotrajne ili sezonske akcije na optimalnim lokacijama.

Retail akcije

Interaktivnost

Ispričajte cijelu priču svog brenda ili izravno dijelite uzorke prolaznicima uz brojne interaktivne mogućnosti koje pružaju naši promotori.

Događanja

Hodajuće reklame mogu biti prisutne i na različitim festivalima i događanjima, te privlačiti posjetitelje na Vaš štand ukoliko ga imate, ili djelovati kao snažan brand awareness alat jer u kratkom roku mogu doseći na desetke tisuća posjetitelja na najvećim hrvatskim događanjima.

Ljeto 2020

Ljeto je idealno vrijeme za oglašavanje prehrambenih proizvoda. Povećan broj ljudi na ulicama, naročito turista veće platežne moći, a uz to i blaga euforija, idealan su oglašivački moment. Iskoristite prednosti oglašavanja na najatraktivnijim turističkim lokacijama ovog ljeta.

Ljeto 2020

Zakupite uz 15% popusta.

Popust vrijedi u slučaju izvršenog zakupa do 30.4.2020. za period aktivacije između 15.6. i 1.9.2020. godine.