Prehrambena industrija

Brand Awareness

Prednost oglašavanja putem Hodajućih reklama je mogućnost oglašavanja na najfrekventnijim lokacijama u gradu, što osigurava visoku vidljivost nužnu za brand awareness kampanje.