Regionalno

Cijela regija u jednom danu

Hodajućim reklamama jednostavno je zahvatiti čitavu regiju istovremeno zbog mogućnosti simultane promocije u više gradova. Promoviranjem po najfrekventnijim lokacijama i inače teško dostupnim gradskim jezgrama, osigurajte da Vaša regionalna kampanja dosegne najveći mogući broj ljudi.