Gligora

Copywriting | Dizajn plakata

Sirana Gligora je najnagrađivanija i najveća obiteljska sirana na otoku Pagu. Zadatak je bio iskomunicirati siranu putem hodajućih reklama.