Nova kampanja: Lika je lik

03. 08. 2020.|Novosti|

Znate li za legendu po kojoj je Lika dobila ime? Legenda kažu kako su bile dvije sestre, od kojih je jedna bila jako boležljiva. Dok je tražila lijeka, napije se vode kod Ribnika, a bol krene nestajati. U tom trenutku shvatila je kako je ta voda lijek (lik), pa je stoga cijeli kraj prozvan