Ljeto je razdoblje kad su ljudi prvenstveno izvan svojih domova, bilo to na plaži ili na ulicama. U skladu s tim, vanjsko oglašavanje postaje izuzetno učinkovito. Sama učinkovitost oglašavanja uvelike ovisi o lokaciji i vremenu u kojem se provode.

Fleksibilnost

Hodajuće reklame kao vanjski medij, specifične su po svojoj fleksibilnosti. Osim što mogu biti prisutne na najatraktivnijim lokacijama gdje ostali OOH mediji često ne mogu biti, hodajuće reklame moguće je aktivirati na različitim lokacijama unutar istog dana kako bi se maksimalizirao doseg.

Iskoristite prednost i aktivirajte oglašavanje samo u ono vrijeme kada je vaša ciljana publika u šetnji rivom ili na plaži.

Aktivirajte samo kada je potrebno

U praksi se najbolje pokazalo kombiniranje više lokacija u istome danu. Aktivirajte kampanju od 16 do 19 na najposjećenijim gradskim plažama, a od 19 do 22 premjestite kampanju u gradske jezgre i tako postignite najveći mogući doseg Vaše kampanje.

Ugrađeno osvjetljenje hodajućih reklama omogućava nesmetano provođenje kampanja i u večernjim satima, u kojima je ljeti iznimno velik broj ljudi na ulici zbog nižih temperatura. Uz to, osvijetljenost dodatno doprinosi atraktivnosti reklame i privlači pažnju prolaznika, zbog čega će u večernjim satima kampanja biti izrazito dobro primljena.