Potraga za idealnim kandidatima najčešće prevelik dio aktivnosti prepušta kandidatima od kojih je potrebno da pronađu oglas i prijave se. Na taj način često su izostavljene neke važne skupine potencijalnih zaposlenika: studenti, ljudi koji su već zaposleni, ali bi promijenili zaposlenje i dio nezaposlenih koji jednostavno nije došao u kontakt s oglasom.

Stoga je promocija poslovnih prilika putem vanjskog oglašavanja idealan način za dolaženje do novih kandidata. Aktivirajte kampanju putem Hodajućih reklama i iskoristite vremensku i lokacijsku fleksibilnost za učinkovito pronalaženje kandidata.

Oglašavanje kod HZZ-a

Za nezaposlene osobe, HZZ je često prva destinacija prilikom potrage za poslom i za ostvarivanje određenih prava i uvjeta. Stoga svakodnevno stotine nezaposlenih cirkulira ispred svake podružnice i ispostave što ih čini idealnim lokacijama za oglašavanje poslovne ponude koja će se istaknuti za razliku od klasične objave oglasa.

Studentski poslovi

Sve popularniji oblik rada je i studentski ugovor, za sve oblike zaposlenja u kojima se traži mlada osoba za koju nije presudno pretjerano prethodno iskustvo, a uz to je i jedan od najlakših oblika zapošljavanja i izvrstan za potrebe povremenih radnika. Aktivirajte kampanju na studentskim lokacijama poput menza, studentskih centara i kampusa i ispred fakulteta i izravno zahvatite svoju ciljanu skupinu.

Izravno prikupljanje podataka

Uz pomoć tableta naši educirani promotori mogu izravno prikupljati prijave za određene pozicije. Interaktivnost promocije znači ujedno i da potencijalni kandidati mogu na licu mjesta dobiti sve potrebne informacije o samoj poziciji što znatno može skratiti selekcijski postupak i profiltrirati kandidate prije prijave.

Baza kandidata: cijeli grad

Konačno, aktivacijom kampanje i na najfrekventnijim pješačkim lokacijama postižete mnogo više od targetiranja samo nezaposlenih. Na taj način zahvaćate široku publiku, uključujući pojedince koji ne traže aktivno novi posao, ali su voljni poslušati priliku i pristupiti. Takvi kandidati najčešće ne bi vidjeli objavljeni oglas jer ne posjećuju stranice za zapošljavanje, a često već imaju prethodno iskustvo i aktivni su na sličnim pozicijama što ih može činiti idealnim kandidatima.


Uz Hodajuće reklame, bez obzira na to na koju strategiju se odlučili, dobivate izrazito vidljivu i interaktivnu kampanju kroz koju ćete lako pronaći potencijalne kandidate i zaprimiti prijave za oglašenu poziciju.