Milton Glaser jednom prilikom je izjavio: ”Postoje tri odgovora na dizajn – da, ne i WOW! Treba ciljati na Wow.” Ista stvar može se primijeniti i na samo oglašavanje, koje varira od običnog plakata na stupu ulične rasvjete do kreativnog uklapanja elemenata vlastitog proizvoda na nekim od najpoznatijih lokacija. Kreativno oglašavanje lakše je postići uz interaktivan medij koji pruža raznolike mogućnosti poput Hodajućih reklama.

Iako se Hodajućim reklamama mogu postići raznovrsne opcije, s obzirom na to da se približava vrijeme Uskrsa, odlučili smo se usmjeriti na najzabavniji – traženje ”pisanica”.

Lov na jaja ili na popuste

Traženje pisanica popularna je dječja aktivnost s dugom tradicijom provođenja u vrijeme Uskrsa. Prema nekim izvorima riječ je o izvedenici iz starog škotskog običaja traženja jaja raznih ptica po šumi koje bi potom žene pripremile kao dio svečanog doručka. U germanskim krajevima kaže se da je igra imala za ulogu podučiti djecu važnosti upornosti. Treća pak priča je da je začetnik tradicije Martin Luther. Nakon kratke povijesne lekcije (iako možda nismo ništa naučili jer ne znamo koje objašnjenje je točno), došlo je vrijeme da se zapitamo – kakve to sve veze ima s marketingom?

Jeste li čuli ikad za IKEA efekt? Ukratko, ljudi su po prirodi pristrani da više cijene ono u što su uložili trud, a tko god je kupio nešto od spomenutog proizvođača namještaja sigurno zna zašto je efekt nazvan baš ovako. Ista stvar može se primijeniti i u marketingu – ako kupci ulože nekakav trud za dolazak do popusta ili nagrada, a još ako se pritom i zabave, bit će skloniji kupnji. Iz toga proizlazi da organiziranjem ”traženja pisanica” u marketinškom obliku postižemo višestruko pozitivne rezultate.

Anda po gradu – nađite naše promotore

Kako se Hodajuće reklame uklapaju u priču? Jednostavno, naši promotori mogu biti Vaše pisanice! Potpuna fleksibilnost ruta i vremena kretanja dopušta kreiranje inovativnih potraga za promotorima koje se mogu okruniti poticanjem angažmana na društvenim mrežama. Optika Anda već je iskoristila Hodajuće reklame na ovaj način organiziravši kampanju na društvenim mrežama (Anda po gradu) koja je integrirana u postojeću brand awareness kampanju putem Hodajućih reklama i ostalih medija. Zadatak kupaca bio je uslikati reklamu Optike Anda po gradu i podijeliti fotografiju na društvenim mrežama kako bi sudjelovali u nagradnoj igri s vrijednim nagradama.

Učinkovitost kampanje može se dodatno povećati specijaliziranom kampanjom u kojoj će i promotori imati natpise poput ”Uslikaj me” kako bi se naglasila nagradna igra, koja je kod Optike Anda ipak bila sporedni događaj unutar veće kampanje.

Ima li boljeg vremena od Uskrsa za kampanju ovog tipa? Zabavite prolaznike i postignite izvrsne učinke!