Milton Glaser jednom prilikom je izjavio: ”Postoje tri odgovora na dizajn – da, ne i WOW! Treba ciljati na Wow.” Ista stvar može se primijeniti i na samo oglašavanje, koje varira od običnog plakata na stupu ulične rasvjete do kreativnog uklapanja elemenata vlastitog proizvoda na nekim od najpoznatijih lokacija. Kreativno oglašavanje lakše je postići uz interaktivan medij koji pruža raznolike mogućnosti poput Hodajućih reklama.

Iako se Hodajućim reklamama mogu postići raznovrsne opcije, s obzirom na to da se približava vrijeme Uskrsa, odlučili smo se usmjeriti na najzabavniji – traženje ”pisanica”.

Lov na jaja ili na popuste

Traženje pisanica popularna je dječja aktivnost s dugom tradicijom provođenja u vrijeme Uskrsa. Prema nekim izvorima riječ je o izvedenici iz starog škotskog običaja traženja jaja raznih ptica po šumi koje bi potom žene pripremile kao dio svečanog doručka. U germanskim krajevima kaže se da je igra imala za ulogu podučiti djecu važnosti upornosti. Treća pak priča je da je začetnik tradicije Martin Luther. Nakon kratke povijesne lekcije (iako možda nismo ništa naučili jer ne znamo koje objašnjenje je točno), došlo je vrijeme da se zapitamo – kakve to sve veze ima s marketingom?

Jeste li čuli ikad za IKEA efekt? Ukratko, ljudi su po prirodi pristrani da više cijene ono u što su uložili trud, a tko god je kupio nešto od spomenutog proizvođača namještaja sigurno zna zaš