Različita istraživanja pokazuju kako ljudi nikad nisu bili uzbuđeniji oko putovanja, a koja se već sad planiraju za drugu polovicu godine. Za očekivati je dakle da će hrvatski gradovi ovog ljeta ponovno biti prepuni turista koji će svoje ušteđevine iskoristiti za dobar provod na Jadranu, ali i u cijeloj Hrvatskoj. Stoga u nastavku donosimo nekoliko savjeta za uspješno targetiranje turista putem Hodajućih reklama.

Prilagodba jezika komunikacije

Hrvatsku godišnje posjeti preko 10 milijuna stranih turista. Prvenstveno su to turisti iz Njemačke, Slovenije, Austrije i Italije, ali i Poljske, UK-a, Češke i sl. Naravno, na jednoj lokaciji bit će turista iz različitih zemalja, ali i lokalnog stanovništva, stoga je neophodno komunicirati na engleskom jeziku – počevši od reklamne poruke na plakatu pa sve do izravne interakcije između promotora i prolaznika.

 

Stoga su naši promotori za kampanje namijenjene turistima selektirani na temelju poznavanja engleskog jezika, a po potrebama kampanje mogu biti selektirani i na temelju poznavanja ostalih stranih jezika. Međutim, na lokacijama promocije nalazit će se i lokalno stanovništvo koje možda neće dobro razumjeti reklamnu poruku. To daje dodatnu prednost promocijama putem Hodajućih reklama jer promotori mogu prilagoditi komunikaciju prolaznicima u izravnoj komunikaciji.

Odabir lokacije

Naravno, kako bi se zahvatili turisti na optimalan način, važan je odabir prave lokacije za oglašavanje. Kad govorimo o Jadranu na koji dolazi velika većina turista koji posjete Hrvatsku u ljetnim mjesecima, većina turista ima dvije primarne lokacije – stare gradske jezgre i plaže.

Stare gradske jezgre idealan su odabir jer sadržavaju kulturne znamenitosti koje turisti žele posjetiti pri dolasku, a ujedno su često i centar života lokalnog stanovništva i raj za ugostitelje, a time i turiste. U tome je i dodatna prednost Hodajućih reklama zbog dostupnosti u svim gradskim jezgrama, gdje su ostali mediji manje dostupni.

Plaže su sljedeća logična lokacija, a ljeti bilježe i preko 10 milijuna kupača. Ljudi se u pravilu zadržavaju dugo na njima, a opušteni su pa bolje primaju oglašivačke poruke. Konačno, turiste je moguće zahvatiti i u putničkim lukama, gdje dugo čekanje doprinosi boljem uočavanju podražaja iz okoline i boljim reakcijama na oglašavanje koje odvlači pažnju od monotonije.

Direkcijsko oglašavanje

Direkcijsko oglašavanje uvijek je korisno i može povećati prodaju do 32%, a posebno je važno pri oglašavanju turistima. Lokalno stanovništvo uglavnom zna za najznačajnije ili nove objekte u svom gradu, ili barem može saznati ili procijeniti lokaciju na temelju adrese. Za razliku od njih, turisti su često prvi put u nekom gradu i potrebne su im detaljne upute za dolaženje do oglašavanih objekta. Tu na scenu stupaju naši promotori koji mogu detaljno objasniti individualno svakom prolazniku koji iskaže interes točnu lokaciju objekta.