Last minute oglašavanje

Privucite goste u sezonu

”Last minute” sezona

Ovu sezonu obilježit će ”last minute” rezervacije – zahvatite ciljanu publiku prije odluke o destinaciji.