Turizam

Ekskluzivne lokacije

Promovirajte svoju destinaciju, objekt, popuste, first ili last minute putne aranžmane i ostale turističke ponude na ekskluzivnim lokacijama. Hodajuće reklame prisutne su na najfrekventnijim lokacijama čime nude pristup velikom broju prolaznika u kratkom vremenskom roku.