Uređenje doma

Ciljana skupina

S obzirom na to da je ciljana skupina kod uređenja doma često široka, promoviranje na najfrekventnijim lokacijama koje dobivate Hodajućim reklamama izrazito je pogodno za zahvaćanje što većeg broja ljudi promotivnom kampanjom.