Agencije za nekretnine

Oglašavajte i pronađite potencijalne klijente!

Visoka vidljivost reklame

Hodajuće reklame nude izuzetno visok broj pogleda u reklamu. Naši promotori su obučeni za interakciju sa tablet uređajima.

Iznenadite ciljanu skupinu

Vi najbolje poznajete svoju ciljanu skupinu i prilagođavamo lokacije prema Vašim željama.