Uspješna priča: Broj dolazaka povećan za 100%!

11. 11. 2019.|Novosti|

  Slatinska banka je banka s 15 poslovnica, većinom u Slavoniji i s nekoliko poslovnica u Rijeci i Zagrebu. Tijekom 2018. godine, napravljen je pozitivan zaokret u poslovanju banke, a u proljeće nakon lansiranja nove web stranice, stvorili su se preduvjeti i za on-line komunikaciju s klijentima. Paralelno s tim, banka prilagođava svoju ponudu. "Kada